Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
Cơ cấu tổ chức, nhân sự phòng tổ chức hành chính bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ phòng tổ chức hành chính bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.
Tác nghiệp
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành