Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Lễ phát động phong trào“Chống chất thải nhựa” năm 2019
25/10/2019
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, chiều ngày 09/10/2019 Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động phong trào“Chống chất thải nhựa”
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, chiều ngày 09/10/2019  Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động phong trào“Chống chất thải nhựa” nhằm phổ biến triển khai Chỉ thị tới tất cả các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện, tạo sự đồng thuận tham gia của cán bộ y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân, về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, các cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa trong lĩnh vực y tế từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất.... Theo Bộ trưởng Bộ Y tế trong Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế ngày 16/8/2019, những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường nếu có sự quyết tâm, chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế cũng như người dân.

Tại buổi phát động đại diện các khoa, phòng ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa như sau:

1.     Thay đổi túi nilong đựng thuốc cho bệnh nhân bằng túi giấy.

2.     Sử dụng túi nhựa sinh học dễ phân hủy.

3.     Sử dụng ly, bình uống nước bằng thủy tinh hoặc inox. Không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần.

4.     Toàn thể CBVC-NLĐ hạn chế dùng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt cá nhân.

5.     Tuyên truyền, vận động người bệnh và người nhà người bệnh cùng thực hiện phong trào “Nói không với túi nilong và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Một số hình ảnh cho lễ phát động:


Các bài viết liên quan khác:
Tác nghiệp
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành