Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Cơ cấu tổ chức, nhân sự ban Giám đốc bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
21/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ ban giám đốc bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG 

Nhân sự:

 STT    Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1   Lê Văn khoa                  Giám đốc bệnh viện
 Thạc sĩ - Bác sĩ 
 2        Huỳnh Trần Tuấn Huy    Phó GĐ bệnh viện    
 Bác sỹ CKI              
  
Tác nghiệp
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành